AVÍS LEGAL

Benvinguts a la web de CLIC ENERGIA, ubicada a https://clicenergia.com. A continuació us expliquem els seus termes i condicions d’ús.

Recordeu que la utilització d’aquesta web us confereix la condició d’usuari/a i implica l’acceptació total del seu contingut, sense limitacions ni exclusions, mentre la feu servir o hi estigueu connectat/da. Si us plau, llegiu detingudament aquest avís legal. Si teniu qualsevol dubte o recomanació, podeu enviar-nos un correu a l’adreça dpd@clicenergia.com.

D’ara en endavant ens referirem al titular del web indistintament com a VIRTUS GLOBAL ENERGY SL, CLIC ENERGIA o el TITULAR.

1. Dades Identificatives del Titular Web.

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i el Comerç Electrònic, us informem que les dades del titular de la web són les següents:

 • Titular: VIRTUS GLOBAL ENERGY SL.
 • NIF: B55314041
 • Adreça: Sector Alberes Comercial, 1 baixos. 17487. Empuriabrava (Girona) Espanya.
 • Telèfon de contacte: 872 987 363
 • Telèfon gratuït: 900 525 969
 • Adreça de correu electrònic: info@clicenergia.com.

Si voleu accedir al nostre formulari web cliqueu aquí.

2. Dades d’Inscripció Registral.

VIRTUS GLOBAL ENERGY SL, amb nom comercial CLIC ENERGIA, és una empresa autoritzada per a la comercialització d’energia elèctrica, inscrita en la CNMVC amb el número R2-730, i també al Concentrador Principal del Sistema Elèctric Peninsular amb el codi de participant 1311.

La nostra empresa està inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 3192, Foli 42, Full GI-63709.

3. Condicions d'Accés, Utilització i Funcionament de la Web.

La nostra web va adreçada a majors de 14 anys i el seu accés és lliure, excepte quan tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya, com en el cas que vulgueu accedir a la nostra Àrea de Client o a la Intranet, moment el que haureu d’adquirir la condició d’usuari/a registrat.

Com a usuari/a de la web, us comprometeu a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat del seu titular, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la llei, els principis generals del dret i els bons costums.

En termes generals, l’usuari/a haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament o fer un ús privat dels continguts de la nostra web, així com ara transformar-los o modificar-los. De la mateixa manera, l’usuari haurà d’abstenir-se d’alterar-ne el software.

CLIC ENERGIA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys, s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la web, excloent cap mena de responsabilitat del titular pels perjudicis que aquesta situació us pogués ocasionar.

No us podem garantir l’absència de “virus” i/o “malware” a la nostra web. Recordeu que és obligació vostra disposar de les eines adients per a la detecció i neutralització d’aquests elements i que, en cap cas, ens podrem fer responsables dels danys o perjudicis que us poguessin ocasionar. També queden exclosos de la nostra responsabilitat els danys i/o perjudicis derivats d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

4. Política d'Enllaços.

És possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs web d’Internet. CLIC ENERGIA no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir-ne la disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap mena entre la nostra empresa i aquests tercers.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran pel titular de la web en un document específic per a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els continguts de la nostra web son titularitat de CLIC ENERGIA o bé li han estat cedits pel seu legítim titular per al seu ús. Es consideren contingut de la web per exemple, i només a títol enunciatiu i no exhaustiu, les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc.

L’ús de la web per part dels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la web, fent expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i/o industrial.

6. Tractament de Dades de Caràcter Personal i Política de Privacitat.

En compliment de la normativa vigent sobre Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, així com també la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, a continuació us informem dels aspectes bàsics de la nostra política de privacitat. Podeu ampliar aquesta informació a la nostra Política de Privacitat.

Tanmateix us informem que la nostra empresa ha adoptat les mesures de seguretat i ha implementat els processos pertinents per a garantir la confidencialitat i secret de les vostres dades.

Responsable del Tractament

VIRTUS GLOBAL ENERGY, SL.

Finalitats principals del tractament

 • Gestió administrativa: alta de client, enviament, seguiment, facturació i cobrament de factures i serveis. 
 • Gestió comercial, si tenim la vostra autorització prèvia.
 • Atendre les consultes que ens hagueu pogut fer.

Bases legitimadores del tractament

 • Execució d’un contracte o de mesures pre-contractuals.
 • Consentiment de l’interessat/da.
 • Compliment d’obligacions legals.

Drets

 • Accés, rectificació, supressió, limitació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
 • Revocació del consentiment.
 • Presentació d’una reclamació davant l’autoritat de control competent.

7. Contractació.

La contractació dels productes i serveis que es puguin oferir a través de la nostra pàgina web estan reservats a persones majors de 18 anys. CLIC ENERGIA no es fa responsable de les conseqüències derivades de l’incompliment d’aquesta mesura.

Com a Usuari que accediu a la nostra web per a la contractació dels nostres serveis, declareu i ens garantiu:

 • Que tota la informació personal que ens proporcioneu (dades personals, de contacte, identificatius i números de comptes bancaris), així com tota la informació relativa al vostre punt o punts de subministrament, és veritable, exacta i vigent, i que ens informareu de qualsevol canvi eventual en aquesta informació, per tal de mantenir-la degudament actualitzada, a través de qualsevol dels canals habilitats per contactar amb nosaltres.

 • Que coneixeu i accepteu que, amb l’acceptació de les condicions acordades durant el procediment de contractació mitjançant la validació de l’enllaç amb les dades del vostre contracte que us remetrem per correu electrònic, esteu donant el vostre consentiment i formalitzant el vostre contracte.

 • Que coneixeu i accepteu que les factures de CLIC ENERGIA es remeten en format pdf per correu electrònic i s’arxiven posteriorment en la vostra Àrea Client, i que accepteu expressament aquesta forma d’enviament de les factures.


Un cop subscrit un contracte amb CLIC ENERGIA, a més de la condició d’Usuari de la nostra pàgina web, adquiriu també la condició de Client. La vostra relació amb CLIC ENERGIA es regirà pel contracte subscrit, al qual hi tindreu sempre accés. Com a Usuari-Client, podreu accedir a l’Àrea Client de la web a través del vostre compte, activat amb el vostre nom d’usuari i contrasenya, que rebreu per correu electrònic a partir de el moment de la contractació.

8. Legislació i Jurisdicció Aplicable.

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Figueres (Girona) els únics competents per al seu coneixement. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

© 2020 VIRTUS GLOBAL ENERGY, SL. Tots els drets reservats.

CA

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar la vostra experiència de navegació. Si continueu navegant esteu acceptant el seu ús. Més informació a política de cookies.