POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, VIRTUS GLOBAL ENERGY, SL. (en endavant també EL TITULAR o CLIC ENERGIA indistintament) us informem de la nostra política de privacitat.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades és VIRTUS GLOBAL ENERGY, SL. (B55314041), domiciliada a Sector Alberes Comercial, 1 baixos. 17487. Empuriabrava (Girona), amb nom comercial CLIC ENERGIA.

2. Dades de contacte del responsable.

Si teniu qualsevol dubte sobre la nostra política de privacitat podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, enviant un correu a dpd@clicenergia.com.

3. Quin tipus de dades tractem?

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra empresa només sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem, així com també la seva finalitat de tractament:

Condició

Tipus de Dades

Finalitats del tractament

Usuari web

 • Identificatives de la connexió: adreça IP
 • Identificació de l’usuari/a.
 • Tractament comercial si ens autoritzeu a fer-ho.

Usuari que formula una consulta i usuari registrat

 • Identificatives de la connexió: adreça IP.
 • Identificatives de la persona: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, NIF.
 • Identificació de l’usuari/a.
 • Respondre les consultes efectuades.
 • Gestionar el registre de l’usuari/a a la nostra web.
 • Tractament comercial si ens autoritzeu a fer-ho.

Client

 • Identificatives de la connexió: adreça IP.
 • Identificatives de la persona: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, NIF.
 • Dades econòmiques de pagament de les factures.
 • Identificació de l’usuari/a.
 • Respondre les consultes efectuades.
 • Gestionar el registre de l’usuari/a a la nostra web.
 • Gestió administrativa de factures.
 • Tractament comercial si ens autoritzeu a fer-ho.

4. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, que garanteix la seva veracitat i autenticitat. La nostra web va adreçada a majors de 14 anys, reservant-nos per aquest motiu la potestat de comprovar l’edat de l’interessat/da, en cas de dubte. En cap cas la nostra empresa assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció en defensa dels nostres drets.

5. Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les vostres dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per a les quals us les vàrem sol·licitar, sempre que no n’hagueu revocat amb anterioritat el consentiment per al seu tractament, o bé la Llei estableixi un termini superior de conservació, com en el cas de la normativa fiscal (facturació). En aquests casos, les vostres dades es conservaran bloquejades degudament per tal d’assegurar-ne la confidencialitat. CLIC ENERGIA ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les vostres dades segons l’estat de la tècnica actual.

6. Amb quines finalitats tractem les vostres dades?

 • Emissió de factures i gestió administrativa del servei contractat, finalitat en la que s’inclou la comunicació d’informació relativa als serveis contractats o similars, fent servir qualsevol dels mitjans de contacte que ens hagueu facilitat: correu postal o electrònic, telèfon, etc.
 • Per atendre les vostres consultes.
 • Mantenir-vos informats/des d’altres serveis i/o productes que creiem que poden ser del vostre interès, si abans ens heu autoritzat a fer-ho.

7. Quines són les bases legitimadores de tractament?

 • L’execució d’un contracte o pre-contracte de serveis.
 • El vostre consentiment exprés formulat de manera prèvia al tractament.
 • El compliment d’obligacions legals.

8. A qui cedim les vostres dades?

CLIC ENERGIA no comunicarà les vostres dades a terces, excepte quan aquesta comunicació estigui prevista per la Llei o sigui necessària, i de manera auxiliar, per al compliment de la prestació de serveis contractats o la finalitat informada, com ara per exemple, quan son comunicades a empreses del mateix grup empresarial, a empreses col·laboradores o a empreses subcontractades. En aquests casos la nostra empresa formalitzarà els corresponents contractes amb aquests tercers per poder garantir un nivell de protecció adequat.

9. Comunicacions comercials.

En aplicació de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), CLIC ENERGIA no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o cap altre mitjà de comunicació electrònic equivalent, que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, CLIC ENERGIA sí està autoritzada a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de CLIC ENERGIA que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, com a usuari, després d’acreditar la vostra identitat, podreu sol·licitar que no se us faci arribar més informació comercial, a través dels canals d’Atenció al Client que s’indiquen a l’apartat número 11.

10. Quins són els vostres drets?

En qualsevol moment podreu accedir a les vostres dades per saber si les tractem o no, i si les tractem, quines són i amb quines finalitats.
També teniu dret a:

 • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o bé per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Si considereu que no hem atès correctament les vostres sol·licituds, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

11. Quin és el procediment per exercir els vostres drets?

Podreu exercitar en qualsevol moment els vostres drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el RGPD, mitjançant un escrit a través dels canals d’Atenció al Client, posant en l’assumpte “Ref. RGPD”. Podeu fer-ho per email a dpd@clicenergia.com o mitjançant correu postal a l’adreça següent: CLIC ENERGIA. Sector Alberes Comercial, 1 baix. 17487 Empuriabrava (GIRONA). Cal que indiqueu en l’escrit les vostres dades identificatives, adreça o correu electrònic de contacte, motius de la sol·licitud i documentació justificativa, per la qual cosa haureu d’aportar una còpia del vostre DNI. Tan aviat com ens arribi la vostra sol·licitud, la tramitarem i obtindreu una resposta en el termini màxim d’un mes.

Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades, voleu obtenir-ne més informació o considereu que s’han vulnerat els vostres drets, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de CLIC ENERGIA a l’adreça de correu electrònic: dpd@clicenergia.com.

Si malgrat tot considereu que no heu obtingut la resposta desitjada, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al C/ Jorge Juan, núm 6, 28001 Madrid.

12. Fem servir cookies?

La nostra web utilitza cookies. Podeu consultar la nostra política de cookies clicant aquí.

13. Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les vostres dades?

A CLIC ENERGIA sempre tractarem les vostres dades personals de manera absolutament confidencial i preservant-ne el deure de secret, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’article 32 del RGPD. Per fer-ho adoptarem les mesures de caire tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. En particular, hem d’adoptar les mesures pertinents i obligatòries establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. En altres casos adoptarem les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client fent servir els canals habituals de contacte.

14. Informació addicional.

De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el proveïdor d’allotjament d’aquest lloc web, amb qui CLIC ENERGIA té establert el contracte preceptiu d’accés per compte de tercers i confidencialitat, segons mana l’article 28 del RGPD, ha de retenir en el seu servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

15. Podem canviar la nostra política de privacitat?

Sí, CLIC ENERGIA es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. Quan això passi, ho anunciarem a la nostra web perquè ho pugueu consultar.

Última actualització, 28 de setembre de 2020.

© 2020 VIRTUS GLOBAL ENERGY, SL. Tots els drets reservats.

CA

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar la vostra experiència de navegació. Si continueu navegant esteu acceptant el seu ús. Més informació a política de cookies.